Compensatieovereenkomst bewoners

Naar aanleiding van de civiele rechtszaak die bewoners hadden aangespannen, hebben Braskem en instanties op federaal en deelstaatniveau overeenkomsten gesloten. Hiermee is in december 2020 een eind aan de rechtszaak gekomen. Zoals overeengekomen zal Braskem extra maatregelen nemen met het oog op de veiligheid van de bewoners en de financiële compensatie voor bewoners van de wijken in Maceió die door de bodemverzakking zijn getroffen.

Deze overeenkomst vormt een tweede amendement op de overeenkomst die het Federale Openbaar Ministerie, het Openbaar Ministerie van de deelstaat Alagoas, de Federale Openbare Verdediging en de Openbare Verdediging van de deelstaat Alagoas hebben ondertekend. In dit amendement staan de ontruimde gebieden binnen de getroffen wijken aangegeven en worden ongeveer 1.200 panden toegevoegd aan het Compensatie- en verhuisprogramma.

Uitvoering van overeenkomsten en voortgang

De uitvoering van het amendement is een belangrijke stap voorwaarts met betrekking tot de bodemverzakking in Maceió en de gevolgen daarvan. Sinds 31 augustus zijn ruim 14.400 panden ontruimd en zijn ruim 19.000 compensatievoorstellen gedaan aan bewoners, ondernemers en lokale ondernemers. Ruim 17.600 schadevergoedingen zijn al uitgekeerd. 99,3% van de voorstellen is aanvaard. In totaal heeft Braskem een bedrag van ongeveer BRL 3,8 miljard (722 miljoen euro) betaald aan schadevergoeding en financiële ondersteuning. Ongeveer 1.200 professionals blijven aan het werk om ervoor te zorgen dat alle gezinnen zorg krijgen binnen de door de instanties vastgestelde planning.

De Compensatieovereenkomst voor bewoners bevat nieuwe maatregelen en daarmee onderstreept Braskem zijn inzet voor de veiligheid van de bevolking en de sociaal-economische ontwikkeling van Alagoas.