Kaart met beschermde, ontruimde en gemonitorde gebieden

Op de prioriteitenkaart (versie 4), vastgesteld door de Dienst Burgerbescherming van Maceió, staan de gebieden die door de beving zijn getroffen aangegeven met letters A tot en met H. Gebied 01 verwijst naar het gemonitorde gebied.

New Map of the Eviction Area