Bij alle activiteiten die Braskem wereldwijd ontplooit, staat één ding voorop: de veiligheid van mens en omgeving. De onderneming is momenteel de grootste producent van thermoplastische harsen in Noord- en Zuid-Amerika, en de belangrijkste maker van polypropyleen in de Verenigde Staten, met 8.000 medewerkers op 40 productielocaties.

In de Braziliaanse deelstaat Alagoas zorgt Braskem voor meer dan 600 directe en 2.000 indirecte banen, verdeeld over twee locaties in de steden Maceió en Marechal Deodoro. Daarmee is Braskem de grootste producent van chemicaliën en kunststoffen in de regio.

In 2018 ontstonden door een aardbeving scheuren in huizen en wegen in een aantal districten van Maceió, waar Braskem 35 steenzoutputten exploiteerde. Braskem zette in overleg met de lokale overheid direct stappen om de gevolgen van de bevingen in te perken. Eerst werd een grondig seismisch onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met onafhankelijke Braziliaanse en internationale experts. In mei 2019 werden de laatste steenzoutputten gesloten. In november 2019 presenteerde Braskem een plan om de bewoners van een aangewezen ‘beschermd gebied’ rond de putten preventief te verhuizen.

Aan dit beschermd gebied , dat circa 550 panden omvat, werd een ontruimingszone toegevoegd, gebaseerd op een kaart met prioriteitenoverzicht en bijbehorend actieplan van de gemeentelijke Dienst Burgerbescherming. Het plan omvat ook delen van de wijken Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto en Farol.

Figuur: Kaart met prioriteitenoverzicht (versie 4), vastgesteld door de Dienst Burgerbescherming van Maceió.

De 14.500 panden van bewoners, grond- en woningeigenaren en lokale ondernemers vallen onder het Compensatie- en verhuisprogramma van Braskem, dat erop gericht is de veiligheid van de bewoners te waarborgen en te zorgen dat ze zo snel mogelijk schadeloos worden gesteld.

Het programma is onderdeel van een Overeenkomst tussen Braskem en de lokale autoriteiten*, die de naleving van de overeenkomst nauwgezet zullen volgen. Naast vergoeding van de verhuizing en de tijdelijke huurkosten worden de getroffen gezinnen en ondernemers ook ondersteund bij de administratieve afhandeling van het overgangstraject, het vinden van nieuwe huisvesting en zelfs de verzorging van eventuele huisdieren.

Er is ook psychologische ondersteuning beschikbaar voor degenen die onder het programma vallen, voor onbepaalde tijd, dus ook nadat er compensatie is uitgekeerd.

Kijk voor cijfers en bijzonderheden over het programma hier .

In december 2020, toen de verhuizing op gang was gekomen, tekenden Braskem en lokale overheden** een tweede Overeenkomst , deze keer over de toekomst van de leegstaande gebieden. Hierin zijn afspraken gemaakt op drie aandachtsvelden – sociaal-stedebouwkundige aspecten, milieu, en monitoring en stabilisatie. De overeenkomst regelt ook dat de lokale gemeenschap betrokken wordt bij de planning van geïntegreerde sanerings-, risicobeperkende en compensatie-inspanningen, alsook bij diagnostiek en de openbare hoorzittingen die medio 2021 werden gestart.

De activiteiten onder de overeenkomst zijn mede gericht op kwesties als stedelijke mobiliteit, die is veranderd als gevolg van de ontruiming, en het vastleggen van het historische erfgoed van de getroffen wijken, waar zich gebouwen van architectonische en culturele waarde bevinden. Ze zullen ook maatregelen omvatten die gericht zijn op de milieueffecten.

De woonwijken van de gemeenschap worden meegenomen in de diagnostiek, evenals de stabilisatie van de bodem in de regio, te beginnen met de Mutange-helling, die wordt omgevormd tot een gebied met permanente vegetatie.

*Het Federaal Openbaar Ministerie, het Openbaar Ministerie van de deelstaat Alagoas, de Federale Openbare Verdediging en de Openbare Verdediging van de deelstaat Alagoas.

**Federaal Openbaar Ministerie, met medewerking van het Openbaar Ministerie van de deelstaat Alagoas.