TIJDLIJN

 • 1976

  Start van steenzoutwinning

  De onderneming Salgema begint met steenzoutwinning voor de productie van dichloorethaan op de installatie in Pontal da Barra (Maceió, in de deelstaat Alagoas).

 • 1996

  Naamswijziging

  Na een bestuurswijziging gaat het petrochemisch bedrijf Salgema verder onder de naam Trikem.

 • 2002

  Oprichting van Braskem

  Trikem fuseert met sectorgenoten, wat resulteert in het ontstaan van Braskem, dat de bestaande activiteiten in Maceió overneemt.

 • 2012

  Bouw bedrijfscomplex

  Braskem opent zijn PVC-fabriek op het bedrijventerrein van Marechal Deodoro, een stad in de buurt van Maceió, en wordt daarmee de grootste PVC-producent van Noord- en Zuid-Amerika.

 • 2018

  Bodembeweging in Maceió

  In maart wordt een aantal wijken van Maceió getroffen door een aardbeving; er worden scheuren geconstateerd in huizen, wegen en gebouwen in de wijk Pinheiro.

 • 2019

  Start seismisch onderzoek

  Braskem start in januari met seismische metingen om de status van alle 35 steenzoutputten vast te leggen.

 • 2019

  Samenwerkingsovereenkomst

  In april tekent Braskem een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor de overdracht van monitoringapparatuur aan de Dienst Burgerbescherming voor uitvoering van werkzaamheden aan de infrastructuur in de wijk Pinheiro.

  Lees verder
 • 2019

  Staking steenzoutwinning

  In mei sluit Braskem alle steenzoutputten en legt het de fabriek in Pontal da Barra stil.

 • 2019

  Onafhankelijk geologisch onderzoek

  Braskem huurt onafhankelijke expertise in van geologische en seismische specialisten uit binnen- en buitenland om de geologische situatie in Maceió te onderzoeken.

 • 2019

  Vaststelling van beschermd gebied

  In november maakt Braskem de definitieve staking van de steenzoutactiviteiten in Maceió bekend. Het komt tegemoet aan de aanbevelingen van het Instituut voor Geomechanica (IfG) in het Duitse Leipzig, voor vaststelling van een beschermd gebied rond vijftien putten en de preventieve ontruiming van 500 panden en verhuizing van zo’n 1500 bewoners.

  Lees verder
 • 2019

  Compensatie- en verhuisprogramma

  Specialisten van de Technische Commissie van de gemeente doen een veldinspectie van het beschermd gebied om de panden te inventariseren en voeren vraaggesprekken met bewoners. Op basis van de bevindingen kunnen bewoners zich aanmelden voor het Compensatie- en verhuisprogramma van Braskem.

  Lees verder
 • 2019

  Bewonersinformatiecentrum

  In december opent het Bewonersinformatiecentrum zijn deuren om bewoners te informeren over en te ondersteunen bij de ontruiming en herhuisvesting. Het centrum biedt ook hulp bij het opstellen van de vereiste documenten, het openen van bankrekeningen en het aanvragen van financiële steun.

  Lees verder
 • 2020

  Overeenkomst met autoriteiten

  In januari sluit Braskem overeenkomsten met de openbare aanklagers van de deelstaat en de federale overheid, zodat de bewoners van risicogebieden in vier wijken van Maceió zich kunnen aanmelden voor het Compensatie- en verhuisprogramma. Het gaat om de kritische risicogebieden zoals aangegeven op de kaart die in juni 2019 is samengesteld door de Dienst Burgerbescherming.

  Lees verder
 • 2020

  Nieuwe wijkscholen

  In februari besluit de Arbeids- en scholingsautoriteit tot de bouw van vier scholen voor beroeps- en handelsonderwijs, in samenwerking met een aantal bedrijfsopleidingsorganisaties.

  Lees verder
 • 2020

  Dienstverlening op afstand

  In maart 2020, bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie, moet het Bewonersinformatiecentrum zijn deuren tijdelijk sluiten, maar het Compensatie- en verhuisprogramma zet de dienstverlening online voort.

  Lees verder
 • 2020

  Meer dan 2.000 verhuizingen

  Het verslag van het Compensatie- en verhuisprogramma meldt dat tot eind juni 2.300 huishoudens nieuwe huisvesting hebben gekregen, terwijl ruim 1.800 lage-inkomenshuishoudens tot het programma van Braskem zijn toegetreden.

  Lees verder
 • 2020

  Pinheiro en Bebedouro

  In juni intensiveert Braskem zijn meldingsinspanningen, zodat bewoners van de wijken Pinheiro en Bebedouro (Zone D) van wie woningen nog niet waren geïnventariseerd, via de dienstverlening op afstand zich toch bij het programma kunnen aansluiten.

  Lees verder
 • 2020

  Wijziging overeenkomst met autoriteiten

  De januari-overeenkomst tussen de autoriteiten en Braskem wordt uitgebreid met de evacuatie van de wijken Pinheiro, Mutange, Bebedouro en Bom Parto. Het gaat om 1.918 panden in het Kritisch Gebied 00 van de nieuwe kaart Burgerbescherming, die ook deel gaat uitmaken van de overeenkomst.

  Lees verder
 • 2020

  2.000 nieuwe panden onder compensatieprogramma

  In oktober worden 2.000 nieuwe panden aan het Compensatie- en verhuisprogramma toegevoegd, aangeduid als zones F en G. De uitbreiding komt tot stand in overleg met de partijen die de overeenkomst over het verhuisprogramma hebben gesloten, conform de kaartaanpassing van eind september.

  Lees verder
 • 2020

  Programma één jaar

  Het Compensatie- en verhuisprogramma bestaat in december één jaar en kan bogen op 8.515 verhuisde gezinnen en meer dan 2.600 geaccepteerde schadeloosstellingen; 99,8% van de door Braskem aangeboden vergoedingen is geaccepteerd.

 • 2020

  Overeenkomsten voor bewonerscompensatie en sociaal-ecologisch herstel

  In december ondertekenen de federale en deelstaatoverheid en Braskem een tweede amendement op de overeenkomst van januari, waarmee een einde komt aan de civiele procedure die bewoners hadden aangespannen. Het amendement voorziet in de opname van ongeveer 1.200 panden in het programma in Zone H, allemaal gelegen in het Kritisch Gebied 01 (gemonitord door de Dienst Burgerbescherming).

  De overeenkomst voor sociaal-ecologisch herstel tussen het Federaal Parket, het Openbaar Ministerie van de staat Alagoas en Braskem wordt ondertekend. De overeenkomst voorziet in maatregelen voor het stabiliseren en monitoren van de geologische ontwikkelingen over de komende vijf jaar, en acties gericht op het beperken van ecologische, stedelijke en maatschappelijke consequenties. Met de nieuwe overeenkomsten komt een einde aan de civiele procedure met betrekking tot sociaal-ecologische kwesties.

 • 2021

  Speciale dienst voor lokale ondernemers

  In februari opent het Compensatieprogramma een speciaal servicekanaal voor ondernemers in de ontruimde en gemonitorde gebieden van Maceió. Het initiatief is bedoeld om de herhuisvesting van verschillende soorten lokale bedrijven te versnellen.

  Lees verder
 • 2021

  Braskem hervat veilige operatie fabriek in Pontal da Barra

  In dezelfde maand hervat Braskem de productie in de fabriek in Pontal da Barra bij Maceió, die in mei 2019 dicht ging. De fabriek produceert PVC en natronloog op basis van steenzout dat wordt aangevoerd uit Chili.

  Lees verder
 • 2021

  Nieuwe termijnen voor herbeoordeling van compensatievoorstellen

  In juni wordt het compensatieprogramma verder verbeterd. Dat betekent dat verzoeken om herbeoordeling van compensatievoorstellen nu binnen een vaste termijn moeten worden afgehandeld.

  Lees verder
 • 2021

  Monitoringnetwerk van putten voltooid

  Eveneens in juni voltooit Braskem de aanleg van het technisch bodembewakingsnetwerk van de steenzoutputten, die sinds mei 2019 buiten gebruik waren. Het netwerk bestaat uit geavanceerde instrumenten die de stabiliteit van de bodem en bodemholtes continu in de gaten houden, en daarmee de veiligheid van de omgeving verbeteren.

  Lees verder
 • 2021

  Braskem breidt monitoringnetwerk uit

  In juli voltooit Braskem een nieuwe installatiefase van het bodembewakingsnetwerk in de wijken Mutange, Bebedouro en Pinheiro. Het netwerk wordt uitgebreid met een weerstation, 16 DGPS’en (ultra-precieze bewegingsdetectiesysytemen) en 16 seismografen.

  Lees verder
 • 2021

  Programma twee jaar

  In december bestaat het compensatieprogramma twee jaar en zijn aan bijna 12.000 huishoudens compensatievoorstellen gedaan.

 • 2022

  Aanvang werkzaamheden Mutange-helling

  Braskem begint in januari met stabilisatie- en drainagewerkzaamheden op de Mutange-helling. Doel is hellingen te effenen, een regenwaterdrainagesysteem aan te leggen en een vegetatiedek te planten.

 • 2022

  Dierenadoptieproject één jaar

  Een adoptiekanaal op Instagram dat deel uitmaakt van het Dierenhulpprogramma heeft voor 640 dieren een nieuw thuis gevonden. Het project regelt voornamelijk opvang voor honden en katten.

  Lees verder
 • 2022

  Meer dan 18.000 voorstellen onder Compensatieprogramma

  Eind oktober waren er onder het Compensatieprogramma 18.259 voorstellen voor schadeloosstelling gedaan aan bewoners van de geëvacueerde en monitoringgebieden. Daarvan waren er tot dusver 16.223 geaccepteerd, terwijl er 14.711 waren uitbetaald.

  Lees verder
 • 2022

  Projectovereenkomst voor stedelijke integratie en ontwikkeling

  Het Flexais-project heeft tot doel de toegang tot openbare diensten te bevorderen en de economie van het gebied te stimuleren.

  Lees verder
 • 2023

  Voortgang werkzaamheden Mutange-helling

  Na de sloopwerkzaamheden is gestart met grondwerkzaamheden, de aanleg van een nieuw drainagesysteem en het aanbrengen van beplanting, wat bijdraagt aan de stabiliteit van het terrein en verdere vergroening van Maceió.

  Lees verder
 • 2023

  Flexais-project start met compensatieuitkeringen

  Bewoners en ondernemers in Flexais gaan vanaf januari compensatiebetalingen ontvangen voor het feit dat ze geen toegang meer hadden tot hun woningen.

 • 2023

  18.000 compensatievoorstellen geaccepteerd

  Eind mei waren er van de 18.994 aangeboden vergoedingen onder het Compensatieprogramma voor de ontruimde en monitoringgebieden 18.114 geaccepteerd, en waren er 17.160 uitbetaald.

 • 2023

  Overeenkomst met de Gemeente Maceió

  Er is met de gemeente Maceió een overeenkomst bereikt die voorziet in een schadevergoeding van in totaal 1,7 miljard real (ca. 320 miljoen euro) voor bodemdaling en herhuisvesting.