Compensatie- en verhuisprogramma

Het Compensatie- en verhuisprogramma bestaat uit twee onderdelen — verhuizing en schadevergoeding — en voorziet in rechtstreekse communicatiekanalen om de dienstverlening mogelijk te maken. Bewoners krijgen hulp van gespecialiseerde teams van sociaal werkers, die panden aanwijzen en de behoeften van elk huishouden in kaart brengen tijdens twee bezoeken. De sociaal werkers helpen de bewoners ook bij het verzamelen van de documenten die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het programma, de verhuizing te plannen op een datum die het gezin uitkomt en het ondertekenen van de compensatieovereenkomst.

Na ondertekening van deze overeenkomst, waarin Braskem garandeert dat het de verhuiskosten zal betalen en waarin de bewoners zich verplichten om het pand te verlaten, wordt een bedrag van BRL 5.000 (950 euro) uitgekeerd voor extra huurkosten. De teams helpen bewoners ook om een onderkomen te zoeken dat aan hun behoeften voldoet. De verhuizing wordt door Braskem geregeld en betaald.

Daarnaast wordt meteen na ondertekening van de huurovereenkomst een huurtoeslag beschikbaar gesteld van BRL 1.000 (190 euro) per maand. Deze vergoeding wordt ten minste zes maanden lang uitgekeerd en tot twee maanden nadat het voorstel is goedgekeurd dat Braskem aan de desbetreffende bewoner heeft gedaan. De vergoeding kan in maximaal 24 termijnen worden uitgekeerd aan de familie. Alle bewoners die deelnemen aan het programma krijgen financiële hulp aangeboden. Gezinnen hoeven niet aan Braskem te verantwoorden hoe ze het geld hebben gebruikt. Indien nodig, kunnen bewoners een aanvullend bedrag van BRL 6000 (1140 euro) aanvragen voor kosten die ze maken in verband met de nieuwe huur. Als is vast komen te staan dat dit aanvullende bedrag nodig is, wordt het aan het eind niet met de schadevergoeding verrekend. Wanneer een huishouden eenmaal verhuisd is, wordt het opgenomen in de compensatieregeling zoals vastgesteld door de overheidsinstanties en bekendgemaakt aan het publiek.

Zelfstandig ondernemers en ondernemers die informele economische activiteiten ontwikkelen, hebben recht op een voorschot van BRL 10.000 (1900 euro) voor extra verhuiskosten nadat is vastgesteld dat ze daar behoefte aan hebben. Kleine, middelgrote en grote ondernemers hebben ook recht op een voorschot. De hoogte daarvan hangt af van de omvang van de onderneming of een begroting waaruit de kosten blijken. Wanneer is vast komen te staan dat er behoefte is aan een voorschot, wordt het voorgeschoten bedrag niet met de schadevergoeding verrekend.

Sinds februari 2021 maken lokale ondernemers gebruik van een team sociaal werkers die speciaal voor deze groep werken. Hieraan bestaat behoefte vanuit de gemeenschap. Het doel is om de verhuizing van verschillende soorten bedrijven soepeler te laten verlopen. Het team helpt alle bedrijven, ongeacht de grootte. Het team beantwoordt vragen, helpt bij het verzamelen van documenten en probeert de compensatie voor lokale ondernemers te bespoedigen.

Wanneer ze zijn opgenomen in de compensatieregeling krijgen bewoners en ondernemers hulp van facilitators, die worden begeleid door een advocaat of openbaar verdediger. Facilitators helpen bewoners om de kenmerken van hun woning en bestaande verbeteringen in kaart te brengen. Ze geven ook advies over de documenten die nodig zijn om de hoogte van de schadevergoeding te berekenen en helpen bewoners bij het verzamelen van deze documenten. Als een familie op problemen stuit bij de gevraagde documenten, helpt de facilitator deze problemen op te lossen. Als de bewoner of lokale ondernemer het aangeboden voorstel aanvaardt, wordt de overeenkomst tussen de partijen door de rechtbank goedgekeurd en wordt de schadevergoeding op een bankrekening gestort.