bar
Contact
All news
Acontece • August 11, 2022

De verschillende soorten duurzame kunststoffen

Bioplastics, biobased, biologisch afbreekbaar, recyclebaar en gerecycled plastic. Het spectrum van verschillende kunststoffen en hun duurzaamheidsvoordelen is breed en kan verwarrend zijn. In deze blog legt de Braziliaanse biobased kunststoffenproducent Braskem, met Europees hoofdkantoor in Rotterdam, de verschillen uit.

Bioplastics, biobased, biologisch afbreekbaar, recyclebaar en gerecycled plastic. Het spectrum van verschillende kunststoffen en hun duurzaamheidsvoordelen is breed en kan verwarrend zijn. In deze blog legt de Braziliaanse biobased kunststoffenproducent Braskem, met Europees hoofdkantoor in Rotterdam, de verschillen uit.

De oorsprong: biobased versus regulier plastic

Laten we beginnen bij regulier plastic. Het overgrote deel van deze kunststoffen is afkomstig uit de olie- en gasindustrie. Biobased plastic wordt daarentegen geproduceerd uit planten. Dit betekent dat de bron van het plastic hernieuwbaar is, wat het een groot duurzaamheidsvoordeel geeft.

Bioplastic: een parapluterm

Mensen associëren bioplastic vaak met biologisch afbreekbaar plastic. Maar bioplastic is een overkoepelende term, die meerdere soorten plastics omvat. Bioplastics zijn alle kunststoffen die of biobased of biologisch afbreekbaar of beide zijn.

Wat is het verschil tussen biobased en biologisch afbreekbaar? Terwijl bio based plastic iets zegt over de oorsprong van het product, zegt de term biologisch afbreekbaar iets over het einde van de levensduur. Hoewel biobased plastics van planten worden gemaakt, betekent dat niet per se dat ze biologisch afbreekbaar zijn.

De drie soorten bioplastic in het kort

We kunnen bioplastics dus in drie types indelen:

1. Biobased en biologisch afbreekbaar

2. Biobased, niet biologisch afbreekbaar, maar wél recyclebaar. Deze kunststoffen, ook wel 'drop-in' biobased plastics genoemd, hebben dezelfde samenstelling als gewoon plastic en kunnen daardoor worden gerecycled op dezelfde manier. Ook wordt CO² opgeslagen in het productieproces.

3. Petrochemische kunststoffen die biologisch afbreekbaar zijn. Hoewel bij de biologische afbraak hiervan CO² vrijkomt, wordt dit type plastic meestal ingezet om de prestaties van andere biobased en biologisch afbreekbare plastics te verbeteren, die zonder modificatie bijvoorbeeld te fragiel zijn.

Hoe afbreekbaar is biologisch afbreekbaar plastic?

Sommige biobased plastics zijn dus ook biologisch afbreekbaar. Hoewel dat klinkt als een goede manier om plasticvervuiling te voorkomen, betekent het niet dat mensen het weg kunnen gooien in de natuur omdat het daarin zou worden afgebroken. In de praktijk biedt het biodegradatieproces vooral voordelen voor toepassingen waarbij recycling niet mogelijk of economisch haalbaar is.

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals de samenstelling en dikte van het uiteindelijke product, kan de biologische afbraak van dagen tot maanden en zelfs jaren duren. Hoewel de meeste soorten biologisch afbreekbaar zijn in industriële composteerinstallaties, zullen slechts enkele soorten biologisch afbreekbaar zijn in water (rivieren, meren en oceanen).

Recycling van drop-in biobased plastic

Hoe zit het met biobased plastics die recyclebaar zijn? Biobased kunststoffen van Braskem zijn 'drop-in', wat betekent dat hun moleculaire samenstelling precies hetzelfde is als die van gewoon plastic. Daardoor kunnen ze mee met de reguliere recyclingstroom en in de circulaire waardeketen weer tot nieuw product worden gemaakt. Hoe werkt dat? Het biobased plastic van Braskem wordt gemaakt van suikerriet, dat wordt geperst om suiker en bio-ethanol te produceren. De bio-ethanol wordt gedehydrateerd en afgebroken tot ethyleen en water. Dit ethyleen vormt de basis van biobased plastic, net als bij gewoon plastic!

CO²-opslag

Het grote duurzaamheidsvoordeel van drop-in biobased plastic is dat het door de productie van bio-ethanol uit suikerriet ook CO² opslaat. Door fotosynthese haalt het suikerriet CO² uit de lucht en een deel van deze CO² wordt opgeslagen in bio-ethanol. Het resultaat is dat vanaf de plantage tot het uiteindelijke product meer CO² wordt opgeslagen dan geproduceerd. Om deze claims te kunnen maken moeten bedrijven een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren. Zo'n studie moet volgens internationale normen worden uitgevoerd en wordt beoordeeld door een panel van drie specialisten op dit gebied.

Braskem en bioplastics

Bij Braskem doen we onderzoek naar biologisch afbreekbare oplossingen, maar we investeren alleen in oplossingen die het leven van mensen verbeteren en een positieve sociale en milieu-impact hebben in vergelijking met de bestaande alternatieven. We blijven ook ons portfolio van biobased, recyclebare kunststoffen uitbreiden en zijn van plan om onze huidige biobased capaciteit tegen het einde van dit decennium te vervijfvoudigen. We zijn overtuigd van de groene impact van biobased plastic, dat zowel natuurlijke hulpbronnen optimaliseert als circulaire waardeketens creëert.

Meer weten?

https://www.braskem.com.br/imgreen/home-en

Press

If you are a press professional, Braskem has a channel made just for you.

Access here