News

News

De duurzaamheidsvoordelen van biobased plastic

Biobased plastic is een kunststof die wordt gemaakt van planten, zoals suikerriet. Biedt dit een duurzaam alternatief voor regulier plastic? In deze blog geeft de Braziliaanse biobased plasticproducent Braskem, met Europees hoofdkantoor in Rotterdam, antwoord op alle vragen rondom de duurzaamheid van biobased plastic; van de bron tot aan de recycling.

Suikerriet: een hernieuwbare bron van suiker, plastic en energie

Biobased kunststoffen worden gemaakt van planten, zoals suikerriet en maïs. Bij Braskem produceren we deze plastics uit suikerriet in Brazilië. Op de plantages wordt suikerriet geoogst en verwerkt door een molen waar het suikerriet tot vijf keer wordt geperst. In moderne molens wordt de eerste pers meestal gebruikt om suiker te produceren. Latere persen extraheren restsuikers om ethanol te maken. Deze ethanol is uiteindelijk de grondstof waarvan biobased plastic wordt gemaakt.

De productie van ethanol gaat niet ten koste van de productie van suiker, sterker nog, er wordt juist meer van de plant gebruikt. In feite wordt aan elk bijproduct een doel toegekend! Nadat de suiker volledig uit het suikerriet is verwijderd, worden de overgebleven vezels naar een elektriciteitscentrale gevoerd. Deze centrale genereert warmte om het suikersap te koken en wekt elektriciteit op om de molens van stroom te voorzien. De overtollige energie wordt ingezet om het nationale elektriciteitsnet van Brazilië stroom te voorzien, [1] waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt. Ten slotte worden alle andere residuen teruggeleid naar de plantage en gebruikt als water en voedingsstoffen, waardoor er minder meststoffen nodig zijn, die een grote CO²-voetafdruk kunnen hebben. Het belangrijkste is echter dat suikerriet hernieuwbaar is en, in tegenstelling tot fossiele grondstoffen, elk seizoen weer aangroeit!

Plastic met een negatieve CO²-voetafdruk

Door ethanol uit suikerriet te produceren verminderen we niet alleen onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, maar slaan we ook CO² op. Door fotosynthese onttrekt suikerriet CO² aan de lucht en een deel van deze CO² wordt opgevangen in bio-ethanol, de basis van ons biobased plastic.

Hoe werkt dat? Bij Braskem wordt de bio-ethanol gedehydrateerd en afgebroken tot ethyleen en water. Het ethyleen wordt vervolgens in onze fabrieken gepolymeriseerd tot kunststofkorrels. Vandaag de dag kunnen wij van deze korrels verschillende soorten polyethyleen en EVA produceren. EVA is een polymeer dat veel wordt gebruikt in schuim, zoals schoenzolen. Aangezien deze producten de CO² van het suikerriet opslaan, heeft het biobased plastic van Braskem geen CO²-voetafdruk.

Het verschil tussen regulier en biobased plastic

Het productieproces van biobased plastic verschilt niet veel van hoe regulier plastic wordt geproduceerd. Eigenlijk is de grondstof het enige verschil. Ondanks de verschillende bron hebben biobased plastic en regulier plastic van Braskem dezelfde basis: ethyleen. Biobased plastic wordt 'drop-in' genoemd, wat betekent dat de moleculaire samenstelling precies hetzelfde is als die van reguliere kunststof. Daarom is het gebruik, de toepassing, de kwaliteit en de recycling van het biobased plastic van Braskem gelijk aan die van gewoon plastic.

Recyclen of composteren?

Omdat biobased en regulier plastic beide van ethyleen worden gemaakt, kan het biobased plastic van Braskem mee in de reguliere recyclingstroom en hoeft er niet geïnvesteerd te worden in nieuwe plasticsconvertingmachines. Dit geldt voor biobased polyethyleen van Braskem, maar niet voor alle biobased kunststoffen in de wereld. Sommige kunststoffen op biobasis zijn composteerbaar. Toch biedt het composteerproces in de praktijk vooral voordelen voor toepassingen waar recycling niet mogelijk is. Zelfs in die gevallen hebben producenten de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat consumenten worden geïnformeerd over de juiste manier om hun producten weg te gooien. Zo moeten ze zorgen dat consumenten geen plastic weggooien waarvan het heel lang kan duren voordat het composteert. Braskem doet onderzoek naar composteerbare oplossingen, maar blijft er voorlopig van overtuigd dat het van grotere waarde is om biobased plastic te recyclen en te hergebruiken, om echt circulaire waardeketens te creëren.

Schaalvergroting

Mensen kunnen biobased plastic al in verschillende producten in de samenleving vinden, vooral in verpakkingen en duurzame goederen zoals speelgoed. Toch maakt biobased plastic momenteel slechts 1% uit van al het plastic in de wereld. Maar naarmate merkeigenaars en retailers gewone kunststoffen blijven vervangen door biobased alternatieven, zal het relatieve aandeel van biobased plastic in de komende jaren toenemen. Braskem is vastbesloten om deze overgang te versnellen en is van plan om zijn huidige capaciteit tegen het einde van het decennium te vervijfvoudigen.

Hoewel drop-in biobased kunststoffen een negatieve CO²-voetafdruk hebben en op dezelfde manier kunnen worden gebruikt en gerecycled als gewone kunststoffen, betekenen de duurzaamheidsvoordelen niet dat er geen uitdagingen zijn. Aangezien de huidige schaal van biobased kunststoffen kleiner is, profiteren we nog niet van schaalvoordelen, wat betekent dat de keuze voor biobased alternatieven meer investeringen kan vergen. Toch zien de vooruitzichten voor biobased plastic, met een sociaal en ecologisch verantwoorde oorsprong en een circulair einde na gebruik, er veelbelovend uit.

Meer weten?

https://www.braskem.com.br/imgreen/home-en